Projectoverzicht

Stichting van Well van der Snoek is op 11 mei 2017 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultuur en gezondheid & welzijn en aan een beter leven voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. De stichting realiseert haar doelstelling door projecten binnen deze aandachtsgebieden financieel te ondersteunen. Beneden een chronologish overzicht van alle projecten waaraan de Stichting van Well van der Snoek een financiële bijdrage heeft geleverd.

2022

Tekenen voor Kinderen

Een magisch moment…
Kinderen groeien helaas lang niet altijd op zonder zorgen. Een kort of langer verblijf in het ziekenhuis waar de omgeving grotendeels bepaalt wat moet en mag, wonen in een AZC met veel onzekerheid over de toekomst of wekenlang revalideren in een onbekende omgeving. Er is soms angst, pijn of verdriet.

Lees meer

Stichting Gilat

“WE BIEDEN HET MEDICIJN DAT GEEN DOKTER KAN VOORSCHRIJVEN”
Chronisch zieke kinderen beleven plezier, afleiding en ontspanning in het Prinses Maxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis, zodat ze samen met familieleden positieve energie opdoen waarbij kinderen in de hoofdrol zijn. Met theatervoorstellingen wordt het verschil gemaakt voor circa 1140 bezoekers in de regio Utrecht op jaarbasis.

Lees meer

The Red Pencil

The Red Pencil gaat de derde fase van een duurzaam programma creatieve therapie in samenwerking met het Spaanse Rode Kruis opstarten. Van januari tot en met december 2023 zullen er ongeveer 116 Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers alsook 10 lokale maatschappelijke werkers van het opvangcentrum van het Rode Kruis in Malaga, Spanje aan het project deelnemen.

Lees meer

Nederlandse Fluit Academy / Art Root Collective

Art Root Collective is een groeiend muziekcollectief van vluchtelingen, nieuwkomers en Nederlandse jongeren van 18 tot 25 jaar die samen muziek maken en elkaars cultuur leren kennen.

Lees meer

Estrela de la Favela

Estrela da Favela is een stichting die aan meer dan 100 kansarme kinderen uit een van de gevaarlijkste favela’s in Rio de Janeiro alles leert wat de scholen achterwege hebben gelaten en wat de ouders ze ook niet aan sociale vaardigheden hebben bijgebracht. Dat is in beide gevallen bijna alles.

Lees meer

BeeHome Acadamy

De BeeHome Academy is een online platform dat expertise in de kunst ter beschikking stelt, gericht op kinderen en jongvolwassenen met als doel de lethargie in vluchtelingenkampen te doorbreken via het bieden van kunst, perspectief en educatie.

Lees meer

Stichting DMR

‘Culture is a basic need’, met deze uitspraak van wijlen Z.K.H. Prins Claus zet Stichting DMR zich – in samenwerking met musici en andere creatieve makers en erfgoedprofessionals – in voor de dragers van cultuur uit landen van de voormalige Sovjetunie, die zijn gevlucht, uitgeweken of geëmigreerd.

Lees meer

Child Houses

Opvang en foster parents plan voor straatkinderen in NW Syrie. Childhouses vangt straatkinderen op in NW Syrië in haar opvanghuis en zoekt vervolgens een gezin waar de kinderen worden ondergebracht.

Lees meer

Stichting Bouwen Nederland

Stichting Bouwen Nederland is opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bouwprojecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking. Van ontwerp tot realisatie en onderhoud.

Lees meer

Stichting SAMAH

De lange, gevaarlijke reis die jonge alleenstaande vluchtelingen maken, is voor veel van hen zwaar geweest. Dit laat sporen achter. De onzekerheid van de asielprocedure en daarna de procedure van gezinshereniging geeft stress.

Lees meer

Stichting Bootvluchteling

Ieder mens heeft recht op volwaardige zorg. Daar zet Stichting Bootvluchteling zich met hart en ziel voor in. Sinds 2015 staat deze Nederlandse hulporganisatie klaar voor mensen op de vlucht aan de randen van Europa. Met professionele teams van vrijwilligers en betaalde krachten biedt Stichting Bootvluchteling medische en psychische hulp waar dit het hardst nodig is.

Lees meer

Pintar en Bolivia

Stichting Pintar en Bolivia streeft naar het verbeteren van de levens van jongeren in kwetsbare wijken in Cochabamba, Bolivia. Dit doen wij door kunst in te zetten als middel voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsvaardigheden. Zo steunen we jongeren om de leiders van hun toekomst te worden.

Lees meer2021

Estrela de la Favela

Estrela da Favela is een stichting die aan meer dan 100 kansarme kinderen uit een van de gevaarlijkste favela’s in Rio de Janeiro alles leert wat de scholen achterwege hebben gelaten en wat de ouders ze ook niet aan sociale vaardigheden hebben bijgebracht. Dat is in beide gevallen bijna alles.

Lees meer

Iris Hond Foundation

De Iris Hond Foundation brengt muziek naar plaatsen waar dat niet vanzelfsprekend is, maar vaak extra hard nodig is. De Iris Hond Foundation wil dak- en thuislozen en motiveren en steunen in het vergroten van hun weerbaarheid, waardigheid en het versterken van hun band met de maatschappij.

Lees meer

Nieuwe bus Voor Mekaar

Stichting Voor Mekaar biedt zorg en begeleiding aan 13 verstandelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren tussen 16 en 31 jaar in Baarn.

Lees meer

GPS routing slechtzienden en slechthorenden

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn (NBG) beschikt over een 29 hectare groot arboretumgedeelte met een wereldberoemde, zeer diverse collectie inlandse en exotische bomen en struiken, aangelegd in een parkachtige stijl. Een van de kerntaken is het ontsluiten van de collectie voor publiek en daaraan een uitgebreid educatief programma te koppelen.

Lees meer

Stichting Bootvluchteling

Ieder mens heeft recht op volwaardige zorg. Daar zet Stichting Bootvluchteling zich met hart en ziel voor in. Sinds 2015 staat deze Nederlandse hulporganisatie klaar voor mensen op de vlucht aan de randen van Europa. Met professionele teams van vrijwilligers en betaalde krachten biedt Stichting Bootvluchteling medische en psychische hulp waar dit het hardst nodig is.

Lees meer

Connect by Music

Connect by Music faciliteert muziekschooltjes in vluchtelingen kampen, middels een specifiek muziekprogramma wordt psychosociale support verstrekt.
Connect by Music is actief in Griekenland zowel op het eiland Lesbos als in kampen op het vaste land van Griekenland. Groot deel van de leerlingen zijn kinderen die hier verblijven zonder ouders, veelal zijn deze kinderen wees. Deze kinderen hebben veelal traumatische gebeurtenissen meegemaakt.

Lees meer2020

Water & Heritage for the Future

Water is essentieel voor het menselijk bestaan. Klimaatverandering heeft door de eeuwen heen direct en indirect diverse wereldwijd voelbare migratiestromen teweeggebracht. De steun, die wij van Stichting van Well van der Snoek ontvangen ten behoeve van ‘Water & Heritage for the Future’ wordt gebruikt als bijdrage in de te maken noodzakelijke kosten, welke onze experts, die zich belangeloos en zonder beloning inzetten, in staat stellen deze wereldkoepel voor ‘Water & Heritage’ handen en voeten te geven.

Lees meer

Kunstonderwijs Hermitage

Jaarlijks volgen 10.000 basisschoolleerlingen het onderwijsprogramma van de Hermitage voor Kinderen. Voor het programma van de Hermitage voor Kinderen worden alle groepen 4, 5 en 6 van alle basisscholen in Amsterdam uitgenodigd. Vóór de officiële openingstijd krijgen de schoolkinderen een interactieve rondleiding met tekenopdrachten en vragen. Daarna volgt in een van onze ateliers een workshop: een creatieve opdracht geïnspireerd op een thema uit de tentoonstelling.

Lees meer

Historische buitenplaats Huis Landfort

Huis Landfort is een historische buitenplaats te Megchelen (gem. Oude IJsselstreek). De bijdrage van Stichting van Well van der Snoek zal worden besteed aan het vergroten van het bewustzijn welke rol oorlogen en vooral de Tweede Wereldoorlog spelen in het leven op Huis Landfort maar ook op andere buitenplaatsen.

Lees meer

Stichting Bootvluchteling

Ieder mens heeft recht op volwaardige zorg. Daar zet Stichting Bootvluchteling zich met hart en ziel voor in. Sinds 2015 staat deze Nederlandse hulporganisatie klaar voor mensen op de vlucht aan de randen van Europa. Met professionele teams van vrijwilligers en betaalde krachten biedt Stichting Bootvluchteling medische en psychische hulp waar dit het hardst nodig is.

Lees meer

Tekenen voor Kinderen

Stichting Tekenen voor Kinderen is een groep professionele tekenaars die kinderen in bijzondere situaties een klein, magisch moment willen bezorgen door middel van een tekening. Kinderen in een ziekenhuis, asielzoekerscentrum, revalidatiecentrum of medisch kinderdagverblijf.

Lees meer

Tell me

Al meer dan 40 jaar praat De Kindertelefoon met kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Vanuit 7 locaties en met meer dan 650 vrijwilligers bieden zij via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag en helpen zij kinderen verder. Van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin.

Lees meer

Stichting Wiesje

Stichting Wiesje zet zich in voor goede zorg aan mensen met dementie in Suriname. Reeds 5 jaar geleden is de eerste unit van 4 van de woonzorgvoorziening geopend, die plaats biedt aan 8 bewoners. Sinds begin dit jaar is ook de reeds 15 jaar bestaande dagopvangvoorziening voor 25 mensen verhuisd naar dezelfde locatie.

Lees meer2019

Muziek is helend voor de mens

“Muziek is helend voor de mens” is de werktitel van dit project. Het project houdt in het vervaardigen van een film/documentaire over het grote belang van muziek en haar helende werking op de samenleving en meer in het bijzonder hoe oorlogsslachtoffers en vluchtelingen de werking van muziek ervaren.

Lees meer

Connect by Music

Connect by Music faciliteert muziekschooltjes in vluchtelingen kampen, middels een specifiek muziekprogramma wordt psychosociale support verstrekt.
Connect by Music is actief in Griekenland zowel op het eiland Lesbos als in kampen op het vaste land van Griekenland. Groot deel van de leerlingen zijn kinderen die hier verblijven zonder ouders, veelal zijn deze kinderen wees. Deze kinderen hebben veelal traumatische gebeurtenissen meegemaakt.

Lees meer

The Red Pencil

The Red Pencil is een internationale organisatie die als doel heeft, dankzij creatieve therapie, psychologische ondersteuning te geven aan kinderen, jongeren en families die met traumatiserende levensomstandigheden geconfronteerd worden, zoals ziekte, geweld, oorlog of migratie.

Lees meer2018

Pintar en Bolivia

Stichting Pintar en Bolivia streeft naar het verbeteren van de levens van jongeren in kwetsbare wijken in Cochabamba, Bolivia. Dit doen wij door kunst in te zetten als middel voor persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsvaardigheden. Zo steunen we jongeren om de leiders van hun toekomst te worden.

Lees meer