Oorlogsslachtoffers,

gezondheidszorg,

cultuur

en vluchtelingen.

down

Doelstelling

Stichting van Well van der Snoek is op 11 mei 2017 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultuur en gezondheidszorg en aan een beter leven voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. De stichting realiseert haar doelstelling door projecten binnen deze aandachtsgebieden financieel te ondersteunen.

Aanvragen

De stichting steunt kleine en grote initiatieven voor zowel korte als langere periode. Bent u betrokken bij een stichting, vereniging of ander initiatief? En heeft u een project met een geldige ANBI-status op het gebied (minimaal 2) van cultuur, gezondheidszorg, vluchtelingen en of oorlogsslachtoffers? Dan kunt u een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Voor verdere informatie klik hier

Het bestuur vergadert vier keer per jaar, bij voorkeur aan het einde van elk kwartaal. Tijdens deze vergaderingen worden de aanvragen besproken die in dat kwartaal zijn ontvangen.

Projecten

Inzet cultuur voor een beter leven

Stichting van Well van der Snoek sponsort bij voorkeur projecten die cultuur combineren met de zorg, vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Denk bijvoorbeeld aan creatieve- of muziektherapie voor oorlogsslachtoffers. Aanvragen met deze insteek maken meer kans op subsidie dan projecten die een dergelijk karakter missen. Het stichtingsbestuur beslist over de te verlenen subsidies.

Actuele projecten

Water & Heritage for the Future

Water is essentieel voor het menselijk bestaan. Klimaatverandering heeft door de eeuwen heen direct en indirect diverse wereldwijd voelbare migratiestromen teweeggebracht. De steun, die wij van Stichting van Well van der Snoek ontvangen ten behoeve van ‘Water & Heritage for the Future’ wordt gebruikt als bijdrage in de te maken noodzakelijke kosten, welke onze experts, die zich belangeloos en zonder beloning inzetten, in staat stellen deze wereldkoepel voor ‘Water & Heritage’ handen en voeten te geven.

Lees meer

Kunstonderwijs

Jaarlijks volgen 10.000 basisschoolleerlingen het onderwijsprogramma van de Hermitage voor Kinderen. Voor het programma van de Hermitage voor Kinderen worden alle groepen 4, 5 en 6 van alle basisscholen in Amsterdam uitgenodigd. Vóór de officiële openingstijd krijgen de schoolkinderen een interactieve rondleiding met tekenopdrachten en vragen. Daarna volgt in een van onze ateliers een workshop: een creatieve opdracht geïnspireerd op een thema uit de tentoonstelling.

Lees meer

GPS routing slechtzienden en slechthorenden

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn (NBG) beschikt over een 29 hectare groot arboretumgedeelte met een wereldberoemde, zeer diverse collectie inlandse en exotische bomen en struiken, aangelegd in een parkachtige stijl. Een van de kerntaken is het ontsluiten van de collectie voor publiek en daaraan een uitgebreid educatief programma te koppelen.

Lees meer


Stichting van Well van der Snoek

De stichting is op 11 mei 2017 opgericht als uitvoering van het testament van mevrouw T.M. van Well – van der Snoek. Het was haar diepste wens om ook na haar overlijden te kunnen blijven bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en gezondheidszorg en aan een beter leven voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers.

Om haar wens mogelijk te maken, heeft mevrouw Van Well – van der Snoek een deel van haar vermogen aan de stichting nagelaten. Het jaarlijkse rendement op dat vermogen is vrij beschikbaar voor de sponsoring van projecten binnen de doelstelling van de stichting.

Het bestuur van de stichting ziet het als een grote eer en verantwoordelijkheid om invulling te mogen geven aan de laatste wens van mevrouw Van Well – van der Snoek.

Bestuur

Samenstelling en functieverdeling van het stichtingsbestuur:

  • De heer Jhr. Ir. D.L. Six, voorzitter
  • Mevrouw drs. E.M. Steengracht van Oostcapelle – bsse van Utenhove, secretaris
  • De heer L.J. Burger, penningmeester

ANBI status

De Stichting van Well van der Snoek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  • Naam instelling: Stichting van Well van der Snoek
  • RSIN nr:  857579873
  • Beleidsplan: 2022-2026 Stichting van Well van der Snoek
  • Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding voor gemaakte kosten
  • Standaardformulier publicatieplicht ANBI: Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. U kunt het standaardformulier publicatieplicht ANBI hier downloaden:
  • Download standaardformulier

Statutaire doelstelling van de stichting
Met behulp van het daartoe bestemd vermogen het (op jaarbasis) schenken van het rendement van het vermogen aan landelijk erkende goede doelen, waarbij het maken van winst niet wordt beoogd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor een overzicht van de uitgeoefende activiteiten van de Stichting van Well van der Snoek kunt u de rubriek projecten van deze site raadplegen.

Financiële verantwoording:
De Stichting van Well van der Snoek legt jaarlijks financiële verantwoording af in de jaarrekening:

Download jaarrekening.

Contact

Stichting van Well van der Snoek
Maliesingel 27
3581 BH Utrecht
T +31 (0)85 – 485 85 70
E mail: info@wellvandersnoek.nl

Secretaris: mevrouw drs. E.M. Steengracht van Oostcapelle