Stichting Bootvluchteling
scroll down

Stichting Bootvluchteling zet zich in voor vluchtelingen aan de randen van Europa en biedt noodzakelijke medische zorg. Ruim 3.000 vrijwilligers en professionals zorgen dat de stichting na vijf jaar een belangrijke en deskundige ‘speler’ op het gebied van buitenlands vrijwilligerswerk en crisishulpverlening is.

Stichting Bootvluchteling zet zich in voor vluchtelingen aan de randen van Europa en biedt noodzakelijke medische zorg. Ruim 3.000 vrijwilligers en professionals zorgen dat de stichting na vijf jaar een belangrijke en deskundige ‘speler’ op het gebied van buitenlands vrijwilligerswerk en crisishulpverlening is. Het werk focust zich momenteel op vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Waar het kamp is gebouwd voor 3.000 mensen, verblijven er momenteel ruim 20.000 vluchtelingen.

Medische zorg in tijden van COVID-19

Medische hulp in kamp Moria is hard nodig. De moeilijke leefomstandigheden beïnvloeden de gezondheid van de bewoners van kamp Moria. Doordat teveel mensen op een te kleine oppervlakte leven, is de hygiëne slecht en is het onmogelijk voor de mensen in kamp Moria om afstand- en hygiëneregels na te leven. Bijna vijf jaar geleden heeft Stichting Bootvluchteling zich gecommitteerd aan het besluit om recht te doen aan de mensen die dat hard nodig hebben, de vluchtelingen in Griekenland. Juist in tijden van dreiging rondom COVID-19 is het besluit opnieuw dat de stichting medische zorg blijft bieden in kamp Moria op Lesbos. Deze zorg is harder nodig dan ooit tevoren. Door middel van het inzetten van extra persoonlijke beschermingsmiddelen, artsen en verpleegkundigen zet Stichting Bootvluchteling zich óók in tijden van COVID-19 in voor medische zorg.

#SOSMoria

Twee artsen die recent als vrijwilliger voor Stichting Bootvluchteling op Lesbos hebben gewerkt zijn, met ondersteuning van Stichting Bootvluchteling, in maart 2020 de noodoproep #SOSMoria gestart. Met deze noodoproep en de mobilisering van duizenden Europese artsen roepen zij de politiek op om de vluchtelingenkampen in Moria en de andere Griekse eilanden te evacueren, zoals dat in 2016 al bij de Turkije deal is afgesproken. Vanuit medisch en moreel perspectief is dat de enige oplossing om een humanitaire ramp te voorkomen.

Organisatie
Stichting Bootvluchteling

Categorie
vluchtelingen, gezondheidszorg

Bijdrage Stichting van Well van der Snoek
30.000

Website
https://bootvluchteling.nl/

Overzicht projecten

Stichting Bootvluchteling

Stichting Bootvluchteling zet zich in voor vluchtelingen aan de randen van Europa en biedt noodzakelijke medische zorg. Ruim 3.000 vrijwilligers en professionals zorgen dat de stichting na vijf jaar een belangrijke en deskundige ‘speler’ op het gebied van buitenlands vrijwilligerswerk en crisishulpverlening is.

Lees meer

Connect by Music

Connect by Music faciliteert muziekschooltjes in vluchtelingen kampen, middels een specifiek muziekprogramma wordt psychosociale support verstrekt.
Connect by Music is actief in Griekenland zowel op het eiland Lesbos als in kampen op het vaste land van Griekenland. Groot deel van de leerlingen zijn kinderen die hier verblijven zonder ouders, veelal zijn deze kinderen wees. Deze kinderen hebben veelal traumatische gebeurtenissen meegemaakt.

Lees meer

The Red Pencil

The Red Pencil is een internationale organisatie die als doel heeft om psychologische ondersteuning te geven, via Creatieve therapie, aan kinderen, jongeren en families die met traumatiseerde levensomstandigheden geconfronteerd worden, zoals ziekte, geweld, oorlog, migratie.

Lees meer

Pintar en Bolivia

Pintar en Bolivia is een jonge NGO die zich richt op het welzijn van vrouwen en kinderen in moeilijke situaties in Cochabamba. T’ikay (wat tot bloei komen betekent in Quechua, de meest gesproken inheemse taal in Bolivia) is één van onze projecten en is actief in het brandwondencentrum Mosj Punchai. Hier wonen tot 20 kinderen tussen de 4 en 16 jaar die ernstige brandwonden hebben en daarvoor zijn behandeld in het ziekenhuis.

Lees meer

Tekenen voor Kinderen

Stichting Tekenen voor Kinderen is een groep professionele tekenaars die kinderen in bijzondere situaties een klein, magisch moment willen bezorgen door middel van een tekening. Kinderen in een ziekenhuis, asielzoekerscentrum, revalidatiecentrum of medisch kinderdagverblijf.

Lees meer

Tell me

Al meer dan 40 jaar praat De Kindertelefoon met kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Vanuit 7 locaties en met meer dan 650 vrijwilligers bieden zij via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag en helpen zij kinderen verder. Van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin.

Lees meer

Stichting Wiesje

Stichting Wiesje zet zich in voor goede zorg aan mensen met dementie in Suriname. Reeds 5 jaar geleden is de eerste unit van 4 van de woonzorgvoorziening geopend, die plaats biedt aan 8 bewoners. Sinds begin dit jaar is ook de reeds 15 jaar bestaande dagopvangvoorziening voor 25 mensen verhuisd naar dezelfde locatie.

Lees meer