Oorlogsslachtoffers,

gezondheidszorg,

cultuur

en vluchtelingen.

down

Doelstelling

Stichting van Well van der Snoek is op 11 mei 2017 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van cultuur en gezondheidszorg en aan een beter leven voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. De stichting realiseert haar doelstelling door projecten binnen deze aandachtsgebieden financieel te ondersteunen.

Aanvragen

Het is niet meer mogelijk om aanvragen te doen bij de Stichting van Well van der Snoek. De stichting steunt een aantal initiatieven voor een langere periode, ad hoc aanvragen worden daarom niet meer in behandeling genomen.

Projecten

Inzet cultuur voor een beter leven

Stichting van Well van der Snoek sponsort bij voorkeur projecten die cultuur combineren met de zorg, vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Denk aan museumbezoek door vluchtelingen of muziektherapie voor oorlogsslachtoffers. Aanvragen met deze insteek maken meer kans op subsidie dan projecten die een dergelijk karakter missen. Het stichtingsbestuur beslist over de te verlenen subsidies.

Stichting van Well van der Snoek

De stichting is op 11 mei 2017 opgericht als uitvoering van het testament van mevrouw T.M. van Well – van der Snoek. Het was haar diepste wens om ook na haar overlijden te kunnen blijven bijdragen aan de ontwikkeling van cultuur en gezondheidszorg en aan een beter leven voor vluchtelingen en oorlogsslachtoffers.

Om haar wens mogelijk te maken, heeft mevrouw Van Well – van der Snoek een deel van haar vermogen aan de stichting nagelaten. Het jaarlijkse rendement op dat vermogen is vrij beschikbaar voor de sponsoring van projecten binnen de doelstelling van de stichting.

Het bestuur van de stichting ziet het als een grote eer en verantwoordelijkheid om invulling te mogen geven aan de laatste wens van mevrouw Van Well – van der Snoek.

Bestuur

Samenstelling en functieverdeling van het stichtingsbestuur:

  • De heer Jhr. Ir. D.L. Six, voorzitter
  • Mevrouw drs. E.M. Steengracht van Oostcapelle – bsse van Utenhove, secretaris
  • De heer L.J. Burger, penningmeester

ANBI status

De Stichting van Well van der Snoek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Statutaire doelstelling van de stichting
Met behulp van het daartoe bestemd vermogen het (op jaarbasis) schenken van het rendement van het vermogen aan landelijk erkende goede doelen, waarbij het maken van winst niet wordt beoogd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De Stichting van Well van der Snoek publiceert een verslag van de uitgeoefende activiteiten zodra de eerste projecten van start zijn gegaan.

Financiële verantwoording:
De Stichting van Well van der Snoek legt jaarlijks financiële verantwoording af in het jaarverslag: Jaarrekening Stichting van Well van der Snoek.

Contact

Stichting van Well van der Snoek
Maliesingel 27
3581 BH Utrecht
T +31 (0)85-485 85 70
E mail: info@wellvandersnoek.nl

Secretaris: mevrouw Drs E.M. Steengracht van Oostcapelle